Smart Business Festival CZ 2021

Využijte příležitostí a vyhněte se rizikům digitální transformace!

Smart Business Festival CZ – Festival chytrého podnikání – nabízí zejména malým a středním firmám a nejen jim každoroční přehled nových příkladů dobré praxe a nabídek spolupráce, letos se zaměřením na úspěšnou a férovou digitální transformaci českého podnikání a společnosti

Program a  zaměření

Smart Business Festival CZ je informační, prezentační, kontaktní a networkingová akce zaměřená na propagaci neobvyklých a inovativních projektů, nástrojů a technologií, sloužících k zefektivnění podnikání a k rozvoji digitální společnosti.

V rámci letošního programu mj. přineseme nové zkušenosti a dobré praxe z Evropy, shrneme zjištění a zkušenosti z regionální série Digitální transformace 2020 a exkluzivně na jednom místě představíme všechny české digitální inovační huby.

Nejzajímavější novinky v oblasti podnikání

Seznamte se s novinkami v oblasti vědy a techniky, které vám pomohou zlepšit vaše podnikání

Strategická partnerství

Navazujte strategická partnerství a získejte další zakázky a odběratele vašich produktů.

Využijte pro své podnikání příklady dobré praxe

Načerpejte nové poznatky, zkušenosti a seznamte se s inovativními postupy a řešeními, které se s úspěchem osvědčily v zahraničí.

Sdílení obchodních kontaktů

Série efektivních a systematicky provázaných matchmakingových B2B setkání s cílem povzbudit jejich bilaterální obchodní spolupráci.

Na Smart Business festivalu vystoupí 

Karel Havlíček

místopředseda vlády pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu České republiky

Vladimír Dzurilla

vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Ministerstvo vnitra ČR a NAKIT

Prof. Peter Staněk

ekonom a prognostik Ekonomického ústavu Akadémie ved SR

Yves Paindaveine

Evropská komise, DG CONNECT

Petr Očko

náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací

Jiří Holoubek

člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Průmysl 4.0 a MSP

Anna Tůmová

ředitelka PR, marketingu a tisková mluvčí Českých Radiokomunikací

Elena Angiolini

Evropská komise, DG CONNECT

Roland Sommer

výkonný ředitel, Platforma Industrie 4.0 Österreich

 

Steven Dehlan

ARIC – Artificial Intelligence Centrum Hamburg

Marc Dönges

BVMW – Německá spolková asociace středního podnikání a obchodu

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno a ambasadorka projektu DIHNET v ČR

S těmito partnery
projekt připravujeme

Registrujte se!

Účast na akci je bezplatná, kapacita sálu je však omezena a je striktně podmíněna předchozí on-line registrací.

Akce je určena především managementu malých a středních firem a veřejných organizací. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o registraci. 

    Teritoriální a oborové zaměření festivalu

    Smart Business Festival CZ 2020 se zaměřuje zejména na inovativní řešení přístupu ke zdrojům a realizace procesů v podnikání a managementu veřejných organizací s využitím digitálních nástrojů. Cílem je předestřít na jednom místě široké spektrum:

    • Aktualit
    • Dobrých praxí i častých omylů
    • Okamžitých nabídek k B2B spolupráci v oblasti zdrojů a procesů pro úspěšnou a férovou digitální transformaci českého podnikání i společnosti, to vše v regionální, národní i evropské perspektivě.