Smart Business Festival CZ 2021

Inspirujte se v tuzemsku i v zahraničí, kdo Vám může pomoci úspěšně zvládnout digitální transformaci Vaší malé a střední firmy nebo veřejné organizace!

Smart Business Festival CZ – Festival chytrého podnikání – nabízí zejména malým a středním firmám a nejen jim každoroční přehled nových příkladů dobré praxe a nabídek spolupráce, letos se zaměřením na úspěšnou digitální transformaci evropské ekonomiky a společnosti s využitím digitálních inovací.

S těmito partnery
projekt připravujeme

Program a  zaměření

Smart Business Festival CZ je informační, prezentační, kontaktní a networkingová akce zaměřená na propagaci neobvyklých a inovativních projektů, nástrojů a technologií, sloužících k zefektivnění podnikání a k rozvoji digitální ekonomiky a společnosti.

V rámci letošního programu se mj. blíže podíváme na plány české vlády směřující k podpoře chytrého podnikání i rozvoje chytrých měst a regionů s využitím digitálních inovací, přineseme nové zkušenosti a dobré praxe z Evropy,  a představíme si aktuální aktivity a projekty českých i zahraničních digitálních inovačních hubů na podporu digitální transformace soukromého i veřejného sektoru.

 

Nejzajímavější novinky v oblasti podnikání

Seznamte se s novinkami v oblasti vědy a techniky, které vám pomohou zlepšit vaše podnikání

Strategická partnerství

Navazujte strategická partnerství a získejte další zakázky, projekty, odběratele vašich produktů i klienty Vašich služeb. A to i ve spolupráci s digitálními inovačními huby!

Využijte pro své podnikání příklady dobré praxe

Načerpejte nové poznatky, zkušenosti a seznamte se s inovativními postupy a řešeními, které se s úspěchem osvědčily v zahraničí.

Sdílení  kontaktů

Registrovaným účastníkům nabídneme další možnosti obchodní i projektové spolupráce.

Na Smart Business festivalu vystoupí 

Yves Paindaveine

Ředitel sektoru Digitalizace evropského průmyslu
Evropská komise, DG CONNECT

Dawid Solak

prezident, Platforma Przemysłu Przyszłości

Prof. Peter Staněk

ekonom a prognostik Ekonomického ústavu Akadémie ved SR

Maria Roca

Koordinátorka iniciativy I4MS, FundingBox

Petr Očko

náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací

Jiří Holoubek

člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Průmysl 4.0 a MSP

Gencho Kerezov

místostarosta města Sofie s gescí pro digitalizaci, inovace a ekonomický rozvoj, Innovative Sofia

Petr Pracna

Síť národní kontaktních míst pro program Horizont Evropa, Technologické centrum Akademie věd ČR

Bohumil Kartous

ředitel Pražského inovačního institutu

 

Friderike Kühl

programová koordinátorka, Smart Transportation Alliance

Jiří Janošec

Technologické centrum AV ČR

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno a ambasadorka projektu DIHNET v ČR

Thorsten Huelsmann

Ředitel International Data Spaces Association a koordinátor Digital Hub Logistics

 

Registrujte se!

Účast na akci je bezplatná.

Akce je určena především managementu malých a středních firem a veřejných organizací a dále organizacím na podporu chytrého podnikání včetně digitálních inovačních hubů. 

    Zaměření festivalu

    Smart Business Festival CZ 2021 se zaměřuje zejména na prezentaci služeb zaměřených na digitální transformaci malých a středních firem a veřejných organizací s využitím technologických novinek i nových přístupů ke správě zdrojů a realizaci procesů ve firmách i organizacích. Cílem je předestřít na jednom místě široké spektrum:

    • Aktualit
    • Dobrých praxí i častých omylů
    • Okamžitých nabídek k B2B spolupráci v oblasti zdrojů a procesů pro úspěšnou a férovou digitální transformaci českého podnikání i společnosti, to vše v regionální, národní i evropské perspektivě.